Port naczyniowy

narzędzia medyczne w rękach pielęgniarza

W ostatnich latach można zauważyć zwiększone zainteresowanie wykorzystaniem wszczepialnych systemów dostępu do dużych naczyń o długotrwałym zastosowaniu (tzw. portów naczyniowych) w leczeniu chorych na raka (szczególnie poddawanych chemioterapii). Wskazania do zastosowania portu Porty naczyniowe należy bezwzględnie stosować u pacjentów,u których: