Leczenie immunologiczne. Zastosowanie w terapii nowotworów.

Choroba nowotworowa zwykle ma bardzo negatywny wpływ na układ odpornościowy pacjenta — może powodować zaburzenie jego pracy oraz znaczny spadek naturalnego wytwarzania się przeciwciał. Współczesna onkologia skupia się nie tylko na terapiach mających na celu zwalczanie komórek rakowych, lecz także na leczeniu immunologicznym. Polega ono na stymulowaniu organizmu w celu pobudzenia naturalnych mechanizmów obrony przeciw nowotworom. Niniejszy artykuł poświęcony jest sposobie działania, zastosowaniu oraz potencjalnym czynnikom ryzyka w immunoterapii.

Wskazania do leczenia żywieniowego
Wskazania do leczenia żywieniowego

  Objawy zaburzeń stanu odżywienia  stwierdza się u 30-85 % pacjentów z chorobą nowotworową. Częstość występowania niedożywienia, będącego właściwie zawsze elementem kacheksji nowotworowej, zależy od rodzaju nowotworu, stopnia jego zaawansowania, umiejscowienia i wieku chorego. Najbardziej narażone są osoby chore na

Kaszel poinfekcyjny
Kaszel poinfekcyjny

Kaszel poinfekcyjny to przewlekający się kaszel, który nie ustępuje po ostrej infekcji dróg oddechowych i trwa zwykle od 3 do 8 tygodni. Cechuje się prawidłowym obrazem radiologicznym klatki piersiowej i samoograniczającym się przebiegiem. Kaszel jest jednym z podstawowych mechanizmów obronnych