Prawa pacjenta

Prawa pacjenta przysługują osobom w trakcie procesu leczenia. Zostały one określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności