Radioterapia jest jednym ze sposobów leczenia nowotworów, głównie złośliwych. Polega na wykorzystywaniu promieniowania rentgenowskiego o wysokiej zawartości energii lub innego rodzaju promieniowania, które uszkadza komórki nowotworowe i zapobiega ich dalszemu namnażaniu.

Radioterapia bywa stosowana jako jedyny sposób leczenia lub w połączeniu z interwencją chirurgiczną lub chemioterpią. Użycie omawianej metody leczenia przed zabiegiem chirurgicznym może przyczynić się do zmniejszania guza. Natomiast zastosowanie radioterapii po zabiegu pomaga niszczyć pozostałe komórki nowotworowe i redukuje ryzyko nawrotu choroby.

Radioterapia hamuje wzrost i podziały nie tylko komórek nowotworowych, ale i zdrowych, przez co wywołuje różnego rodzaju niepożądane skutki uboczne, np. Nudności, wymioty, utratę apatytu, biegunki czy owrzodzenia jamy ustnej. Zwykle są one trudne do uniknięcia, a ich stopień nasilenia zależy od dawki promieniowania zaaplikowanej w danej części ciała. Wystąpienie wymienionych wyżej dolegliwości (m,in. Wymiotów, utraty apetytu, biegunek) w czasie radioterapii może pogorszyć się pogorszyć stan odżywienia chorego. Jest to niebezpieczne, ponieważ bardzo często pacjenci leczeni tą metodą jedzą i tak zbyt mało. Zmniejszona podaż składników odżywczych powoduje szybką utratę masy ciała. Dlatego należy jak najszybciej podjąć działania zapobiegające dalszemu pogarszaniu się stanu odżywienia.

 

Niezamierzona utrata masy ciała i zły stan odżywienia powodują:

 • obniżenie odporności,
 • pogorszenie rokowań,
 • zwiększenie częstości zakażeń i powikłań

Istnieją dwa typy radioterapii:

 • zewnętrzna, w której wykorzystuje się urządzenia do bezpośredniego napromieniowywania guza. Światło urządzenia jest skierowane na obszar ciała, gdzie występuje nowotwór. Osoby leczone tym sposobem mogą normalnie funkcjonować, bez ryzyka skażenia innych osób promieniowaniem.
 • Wewnętrzna, w której zamiast stosowania urządzeń napromieniających, wykorzystuje się materiały radioaktywne, np. Rad, cez, które umieszcza się bardzo blisko komórek nowotworowych. W ten sposób uszkodzeniu ulega mniejsza liczba zdrowych komórek człowieka znajdujących się w sąsiedztwie nowotworu. Taką radioterapię stosuje się w nowotworach macicy, tarczycy i prostaty.

Zastosowanie radioterapii ma dwa cele:

 • leczniczy- zmniejszenie objętości guza
 • zmniejszenie nasilenia objawów choroby nowotworowej, co w efekcie znacznie poprawia jakość życia chorych.

Wsparcie żywieniowe preparatami odżywczymi wskazane jest:

 • jako przygotowanie do chemio- i radioterapii, ponieważ pomaga wzmocnić organizm przed tym trudnym leczeniem, także po zabiegu operacyjnym,
 • już na początkowym etapie leczenia, gdy pacjent traci apetyty i je mniej,
 • przed operacją- dzięki temu zmniejsza się ryzyko wielu powikłań pooperacyjnych,
 • po zakończeniu chemio- radioterapii, aby wspomóc odbudowę organizmu po leczeniu,
 • w trakcie opieki nad chorym, ponieważ pomaga ograniczyć nasilenie niektórych dolegliwości.
Wpływ radioterapii na stan odżywienia