Terapie integracyjne są częstym uzupełnieniem tradycyjnych metod klinicznych. Leczenie onkologiczne hipertermią polega na sztucznym podniesieniu temperatury ciała. Tym sposobem naturalne procesy immunologiczne zostają pobudzone do działania i włączają się do walki z komórkami nowotworowymi. W Onkointegrze terapia przeprowadzana jest zarówno w początkowej fazie choroby jak i w jej zaawansowanym stadium.

Procesy biochemiczne zachodzące w organizmie istot stałocieplnych wytwarzają energię cieplną w ilości potrzebnej do wyrównania strat ciepła oddawanego do otoczenia. Mechanizm regulacji, w normalnych warunkach, wymusza wytwarzanie dokładnie tyle ciepła ile potrzeba by utrzymać temperaturę na stałym, żądanym poziomie. Ten żądany poziom u zdrowego człowieka zmienia się w ciągu doby. Najniższą temperaturę człowiek posiada rano około 5:00 a najwyższą około 18:00.

Wartość stabilizowanej temperatury na poziomie równym około 37ºC, nie została wybrana przypadkowo. Jest to taka temperatura, w której wszystkie procesy przebiegają w ekonomicznym, ze względów energetycznych tempie. Układ immunologiczny pracuje w sposób oszczędny.

Hipertermia to wzrost temperatury ciała wywołany czynnikami zewnętrznymi. Stan taki można osiągnąć np. doprowadzając do organizmu więcej ciepła niż może on oddać do otoczenia. W tym stanie układ samoregulacji temperatury przestaje działać
i temperatura organizmu wzrasta powyżej zadanej dla mechanizmu regulacji.

Stan hipertermii należy odróżnić od gorączki. Gorączka bowiem jest wzrostem temperatury, tej zadanej dla mechanizmu regulacji. W stanie gorączki system stabilizacji temperatury działa nadal ale ustala temperaturę wyższą od normalnej – oszczędnej.

Wzrost temperatury ciała a aktywność systemu immunologicznego 

Wraz ze wzrostem temperatury ciała człowieka obserwuje się wzrost aktywności systemu immunologicznego. To właśnie mechanizmy systemu immunologicznego wywołują gorączkę by skuteczniej zwalczyć chorobę. W podwyższonej temperaturze układ immunologiczny działa znacznie skuteczniej ale kosztem ogromnego wysiłku organizmu.

Gorączka jest przecież wynikiem działania naturalnych mechanizmów zwalczania infekcji. W przebiegu wielu groźnych chorób nie obserwuje się gorączki – wzrostu temperatury ciała. Wtedy układ immunologiczny mimo, iż byłby potencjalnie w stanie zwalczyć tę chorobę, jest uśpiony ze względów oszczędnościowych a w wyniku braku naturalnej reakcji gorączkowej nie jest w stanie sam pobudzić limfocytów do większej aktywności.

W tej sytuacji można podgrzać organizm, wprowadzając go w kontrolowany stan hipertermii tworząc „sztuczną gorączkę”. Do celów terapeutycznych stosuje się podgrzewanie do temperatur mieszczących się w granicach: od 38,5ºC do 41,5ºC. Metoda leczenia poprzez podgrzewanie organizmu znana była od dawna. Najprawdopodobniej starochińska medycyna stosowała ją tysiące lat temu.

Jakie schorzenia można leczyć hipertermią?

→ nowotwory – immunostymulacja skojarzona z tradycyjnymi terapiami onkologicznymi,

→ nadciśnienie tętnicze,

→ nadmierne napięcie mięśni, przede wszystkim mięśni położonych głębiej oraz obszaru lędźwiowego,

→ chroniczny ból pleców,

→ zapalenia stawów,

→ fibromialgię,

→ nerwobóle odporne na inne terapie,

→ migreny,

→ podostre zapalenia chroniczne,

→ schorzenia reumatyczne,

→ alergiczny nieżyt nosa,

→ astma oskrzelowa,

→ atopowe zapalenia skóry (SAD),

a także:

→ odtruwanie organizmu,

→ regeneracja oraz rehabilitacja, także sportowa.

Zalety hipertermii

→ jest nietoksyczna (brak skutków ubocznych)

→ leczenie można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta

→ wydłuża czas przeżycia chorego

→ podnosi, jakość życia chorego

→ może być stosowana do leczenia wszystkich rodzajów nowotworów

→ może być stosowana w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej

→ redukuje objawy uboczne chemio- i radioterapii

→ działa przeciwbólowo

→ obniża ryzyko powstawania przerzutów


Dla Pacjentów Onkologicznych

Nowotwory można skutecznie zwalczać doprowadzając system immunologiczny do pełnej sprawności oraz zwiększając jego aktywność. Problem ten jest szczególnie ważny ponieważ skutkiem ubocznym większości klasycznych terapii onkologicznych jest wyraźne osłabienie całego organizmu a w szczególności systemu immunologicznego. Zatem wszelkie czynności związane z poprawą i aktywacją systemu immunologicznego są zalecane równolegle z innymi terapiami.


Dla pacjentów którzy nie stosowali jeszcze żadnych terapii

Pacjenci oczekujący na zabieg operacyjny najczęściej poddawani są immunoterapii ogólnej zwiększającej odporność organizmu, wzmacniając go przed spodziewanym, ogromnym wysiłkiem związanym z planowanym zabiegiem. Po terapii immunologicznej rekonwalescencja jest krótsza i skuteczniejsza. Pełna sprawność organizmu jest potrzebna przed ewentualnymi dalszymi terapiami: chemioterapia czy radioterapia. W czasie oczekiwania na zabieg operacyjny wraz z immunoterapią zalecana jest hipertermia całego ciała. Zabiegi hipertermii i tlenoterapii zmniejszają ryzyko przerzutów.

Dla pacjentów oczekujących na chemioterapię lub radioterapię zabiegi hipertermii są też przydatne. Hipertermia silnie osłabia komórki nowotworowe, natomiast zdrowe komórki nie odczuwają żadnych negatywnych skutków przegrzania organizmu. Osłabione hipertermią komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na niszczące działanie przyszłej chemioterapii i radioterapii.


Dla pacjentów w trakcie leczenia

Dla pacjentów w trakcie chemioterapii lub radioterapii szczególnie polecane są zabiegi hipertermii powodujące silne osłabianie komórek nowotworowych, zwiększając ich podatność na toksyczność stosowanych terapii. Hipertermia w trakcie tych terapii wyraźnie zwiększa ich skuteczność. Dodatkowo, często zalecamy terapie immunostymulujące w trakcie uciążliwych chemioterapii lub radioterapii dopasowujemy dla pacjentów taką terapię , która zmniejsza negatywne skutki uboczne uciążliwych terapii a równocześnie zwiększa skuteczność niszczenia raka.


Dla pacjentów niezakwalifikowanych do innych terapii oraz dla pacjentów po leczeniu

W tym przypadku immunostymulacja oraz odpowiedni styl życia stają się priorytetowe. Odpowiednio dobrane częstotliwości zabiegów hipertermii, proponowane przez nas immunostymulacje i inne indywidualnie dobrane terapie, często realizowane w Niemczech pozwalają skutecznie zwalczyć chorobę nowotworową.

Hipertermia ogólnoustrojowa

Hipertermia ogólnoustrojowa polega na wywołaniu „sztucznej gorączki” w ciele pacjenta przez określony czas.

Jest to metoda wspomagająca standardowe leczenie onkologiczne jak chemioterapię czy radioterapię. Stosowana jest również jako samodzielna metoda leczenia nowotworów i chorób przewlekłych o podłożu immunologicznym.

Sztucznie indukowana gorączka w ciele ludzkim stymuluję pracę układu immunologicznego zarówno u pacjentów onkologicznych jak i w przypadku przewlekłych procesów zapalnych.

Hipertermia ogólnoustrojowa może zapobiec powstawaniu przerzutów oraz rozprzestrzenianiu się nowych przerzutów w ciele pacjenta.

Pacjent w trakcie zabiegu leży na łóżku podgrzewanym promiennikami podczerwieni, emitującymi fale elektromagnetyczne. Promieniowanie przepuszczane jest przez specjalne filtry, a następnie wnika głęboko w tkanki. Ciepło dociera wgłąb organizmu nie uszkadzając warstw zewnętrznych. Określony, docelowy poziom temperatury, ustalany jest przez lekarza . Pod wpływem podwyższonej temperatury w przedziale 38,5ºC do 40ºC. na powierzchni komórek nowotworowych tworzą się „białka szoku termicznego”, dzięki czemu stają się one widoczne dla układu immunologicznego. Sztuczna gorączka w ciele ludzkim stymuluje procesy gojenia występujące w przebiegu złośliwych procesów nowotworowych. Po zakończonym zabiegu Pacjent odpoczywa a temperatura ciała powoli wraca do poziomu fizjologicznego.

W ośrodku ONKOINTEGRA zabiegi hipertermii ogólnoustrojowej przeprowadzane są na aparacie IRATHERM 1000.

Zabieg hipertermii ogólnoustrojowej trwa od 2-3 godzin. W trakcie zabiegu Pacjent jest monitorowany kardiologicznie, oddechowo, dokonywany jest ciągły pomiar temperatury a o komfort i bezpieczeństwo Pacjenta dba lekarz.

Zalety hipertermii ogólnoustrojowej:

→ bezbolesne;

→ bezpieczne;

→ bezinwazyjne;

→ podnosi jakość życia chorego;

→ może być stosowana w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej

→ działa przeciwbólowo

→ obniża ryzyko powstania przerzutów

Hipertermia całego ciała rekomendowana jest w przypadkach:

→ pierwotnych nowotworów

→ nawrotów nowotworowych

→ przerzutów nowotworowych

→ nasilonego bólu nowotworowego

→ chorób reumatologicznych

→ nadciśnienia tętniczego

→ chronicznych stanów zapalnych dróg oddechowych

→ astmy oskrzelowej

→ zapalenia zatok

→ zapalenia dróg moczowych

→ zapalenia przewodu pokarmowego

→ colitis ulcerosa

→ zapalenia stawów i mięśni

→ choroby Bechterewa

→ bólów kręgosłupa

Hipertermia regionalna

W wyniku rozwoju techniki powstały możliwości bezpiecznego i stosunkowo komfortowego, dla pacjenta, ogrzewania ciała. Dysponując nowoczesnymi przyrządami wykonano wiele badań laboratoryjnych i klinicznych, które potwierdziły skuteczność kontrolowanej hipertermii w leczeniu wielu różnych schorzeń.

Terapie hipertermii są cenione dlatego, że w przypadku dobrze zaplanowanej serii nagrzewań osiąga się stymulację układu immunologicznego przy braku jakichkolwiek ubocznych skutków. W związku z tym skonstruowano specjalistyczne urządzenia do hipertermii jako certyfikowane urządzenia medyczne.

Urządzenie do hipertermii regionalnej wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 13,27 MHz. Dwie elektrody umieszczone są po przeciwległych stronach pacjenta. Nagrzewane ciało stanowi dielektryk kondensatora, którego okładkami są elektrody.Lekarz znając wielkość elektrod, wymiary pacjenta, nagrzewany region, ustala odpowiednie parametry zabiegu. Każdy zabieg trwa maksymalnie 45- 60 minut, przeprowadzany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Wiele badań klinicznych wykazało, że należy wykonywać zabiegi hipertermii , aby konwencjonalne terapie takie jak radioterapia czy chemioterapia, stosowane wraz z nią pojedynczo lub w skojarzeniu, osiągnęły większą skuteczność. Dlatego też zabiegi te powinny być wykonywane maksymalnie 24 godziny przed bądź po podaniu chemioterapii.

Mechanizmy działania hipertermii:

→ podgrzewanie tkanek przyczynia się do unieszkodliwienia słabych, wrażliwych na wysoką temperaturę komórek nowotworowych

→ w czasie zabiegu hipertermii usuwane zostają toksyczne metale takie jak: ołów, miedź, rtęć co przyczynia się to do poprawy krążenia oraz jakości krwi.

→ wzrost produkcji białek szoku cieplngo HSP 70, których zadaniem jest regeneracja uszkodzonych białek. Białka HSP pełnią również funkcję informacyjną dla układu odpornościowego, informując go o uszkodzeniu komórki bądź tkanki.

→pobudza produkcję interferonu gamma, który wspomaga niszczenie komórek rakowych, ale także zapobiega ich powstawaniu

Przeciwwskazania do hipertermii:

→ rozrusznik serca

→ ostra żółtaczka

→ uszkodzenia termiczne skóry

→ ciąża

WOśrodku ONKOINTEGRA proponujemy Państwu nowoczesne metody wspomagające leczenie onkologiczne jak: wlewy dożylne wpływajace na podwyższenie odporności organizmu , kroplówki antyanemiczne i nawadniające po chemioterapii i radioterapii.

Prowadzimy również diagnostykę i terapię  boreliozy i przewlekłych chorób o podłożu immunologicznym , które można wspomagająco leczyć za pomocą hipertermii ogólnoustrojowej.

Literatura na temat hipertermii:

H. P. Scherf, H. Meffert, M. Mischke, K. P. Schollak, Physikalische Therapie der arteriellen Hypertonie, Eine einmalige milde Infrarot-A-Hyperthermie gestattet Voraussagen hinsichtlich des Ansprechens auf weitere Behandlungen, Phys Rehab Kur Med., New York, 1991, 38-40.

B. Meffert, O. Hochmuth, M. Steiner, Effects of a multiple mild infra-red-A induced hyperthermia on central and peripheral pulse waves in hypertensive patients, North Sea: Clinical engineering, 1991, 45-48.

H. Meffert, H. P. Scherf, B. Meffert, Milde Infrarot-A_Hyperthermia. Auswirkungen von Serienbestrahlungen mit wassergefilterter Infrarotstrahlung auf Gesunde und Kranke mit arteriller Hypertonie bzw. Systemischer Sklerodermie, Akt. Dermatol.19, 1993, 142-148.

U. Ettrich, B. Konrad, K. Prate, J. Seifert, F. Krummenauer, Milde Ganzkorperhyperthermie in Kombination mit stationarer multimodal orientierter Schmerztherapie, Evaluation bei Patienten mit chronischem unspezifischem lumbalem Ruckenschmerz, Der Orthopade, 2014, 1-9.

T. Brockow, A. Wagner, A. Franke, M. Offenbacher, K. L. Resch, A Randomized Controlled Trial on Effectiveness of Mild Water- filtered Near Infrared Whole- body Hyperthermia as an Adjunct to a Standard Multimodal Rehabilitation in Treatment of Fibromyalgia, Clin J Pain, v. 23/1, 2007, 67-75.

J. Walz, J. Hinzmann, I. Haase, T. Witte, Ganzkorperhyperthermie in der Schmerzterapie, Der Schmerz, v. 1, 2013,38-45.

G. Multhoff, Letter to the editor, Hypertermia classic commentary: Activation of netural killer (NK) cells by heat shock protein 70, Gabriele Multhoff, International Journal of Hyperthermia, 2002: 18:576-585, Int. J. Hypertermia, 2009, 176-179.

T. I. Karu, Mitochondrial Siognaling in Mammalin Cells Activated by Red and near – IR Radiation, Photochemistry and Photobiology, v. 84, 2008,1091-1099.

L.Biland, J. P. Barras, Das Ulcus cruis – ein neues Therapiekonzept: Warmetherapie mit wassergefilterter Infrarot – A –Strahlung, ???

T. A. Mace, L. Zhong, K. M. Kokolus, E. Repasky, Effector CD8+ T cel INFN- production and cytotoxicity are enhanced by mild hyperthrrmia, Int. J. Hyperthermia, v.28/1, 2012, 9-18.

Y. Kobayashi, Y. Ito, V. V. Ostapenko, M. Sakai, N. Matsushita, K. Imai, A. Aruga, K. Tanigwa, Fever-range whole-body heat treatment stimulates antygen-specific T-cell responses humans, Immunology Letters , V.162, 2014, 256-261.

U. Lange, G. Thielen, G. Neeck, K. L. Schmidt, Einfless der miden Hyperthermie auf die Blutspigel von Kortisil und Lymphozytensubpopulationen bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis und Gesunden, Phys Med. Rehab Kurror, V. 15, 2005, 44-47.