Immunoterapia w onkologii

Oprócz trzech powszechnie uznanych metod leczenia onkologicznego: zabieg chirurgiczny, chemioterapia i radioterapia, istnieje czwarta metoda leczenia – immunoterapia. Ogólnie mówiąc immunoterapia to wzmacnianie i stymulowanie systemu immunologicznego. Lecząc tą metodą w berlińskiej klinice EANU zebraliśmy sporo doświadczeń, które zaowocowały opracowaniem oryginalnych terapii immunostymulacji. Ze względu na wielowątkowość zagadnienia ograniczymy się tylko do prezentacji naszych spostrzeżeń i opiszemy tylko te zabiegi, które wykonujemy, oraz te, które polecamy naszym pacjentom, mino że ich nie realizujemy a zaobserwowaliśmy ich skuteczność.

Najważniejszym jest fakt, iż każdy pacjent potrzebuje innej, specjalnie dla niego zaplanowanej terapii. W trakcie trwania terapii należy kontrolować stan choroby i stan organizmu. Zalecamy częste badanie krwi. Lekarz zleca badania w zakresie zależnym od aktualnych potrzeb. Po analizie wyników badania krwi proponowana jest właściwa terapia.

Bardzo przydatne są regularnie wykonywane tomografie. Przed i w trakcie terapii immunostymulujących dobrze jest wykonywać regularnie badania poziomów odpowiednich markerów nowotworowych. Istnieje wszechobecne przekonanie, że ich poziom nie odzwierciedla jednoznacznie aktualnego stanu choroby. Jednak dłuższa obserwacja markerów i wyników tomografii pozwala na skorelowanie poziomu markerów z aktualnymi zmianami chorobowymi. Badanie markerów jest stosunkowo mało uciążliwe i tanie, zatem może służyć do krótkotrwałej oceny procesu leczenia. Pozwala szybko reagować w przypadku nietrafionej terapii.


Badania genetyczne

Zachęcamy też naszych pacjentów do wykonania badań genetycznych, gdzie można oddać krew na badania DNA oraz określić zawartość niektórych pierwiastków w osoczu krwi.

Dzięki długoletnim badaniom stworzono bazę danych zawierającą informację o układzie wybranych genów, poziomie selenu, cynku, żelaza i innych pierwiastków we krwi, a prawdopodobieństwem zachorowania na nowotwory i inne groźne choroby. Ciekawsze są informacje o pacjentach chorych i rezultatach ich leczenia różnymi metodami w zależności od układu genów i zawartości badanych pierwiastków. Interesujące są także wyniki badań wpływu suplementowania selenem, cynkiem i innymi mikroelementami na skuteczność różnych terapii. Dysponując wynikami tych badań łatwiej zaplanować skuteczną terapię.


Terapie immunostymulujące

Nasze terapie immunostymulujące polegają też na dostarczaniu organizmowi tych pierwiastków, których mu brakuje, a które są niezbędne dla skutecznego działania systemu immunologicznego. Dostarczamy również niezbędne witaminy i antyoksydanty.

Nowotwory są groźne także dlatego, że ich komórki posiadają tę własność, że są „niewidoczne” dla limfocytów T, tych które potrafią je niszczyć. Dlatego terapię wzbogacamy o lekarstwa uczulające limfocyty na komórki nowotworowe. Proponujemy też substancje zmieniające strukturę błon komórkowych – ester kwasu α-linolenowego. Najskuteczniej immunoterapia działa, gdy jest skojarzona z właściwie dobraną hipertermią.


TFX- Thymostimulinum

Aktywny biologicznie polipeptyd, wywierający działanie hormonów grasicy wywołuje wzrost limfocytozy, warunkuje dojrzewanie limfocytów T. Zwiększa miejscową i ogólną odporność immunologiczną ustroju, hamuje procesy autoagresji i zmniejsza ujemne skutki stosowania leków cytostatycznych i immunosupresyjnych w odniesieniu do układu krwiotwórczego

Zwiększa ogólną i lokalną odpowiedź immunologiczną, co doprowadza do szybszej eliminacji czynników infekcyjnych.

TFX to immunomodulator stosowany w leczeniu przyczynowym wielu chorób o podłożu immunologicznym.

TFX podnosi barierę ochronną organizmu w przypadkach niedoboru odporności; wskazania – wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, reumatoidalne zapalenia stawów.

Terapeutyczne zastosowanie hormonów grasicy (TFX) nie niesie ryzyka niepożądanych skutków.