Do naszej placówki przede wszystkim trafiają pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej . Są oni zazwyczaj w trakcie lub po leczeniu onkologicznym w oparciu o chemio lub radioterapię. Dużo pacjentów jest jednak po niepowodzeniach leczenia onkologicznego w tzw. leczeniu paliatywnym, wymagających wyrównania biochemicznego i pomocy celem stabilizacji choroby. Lekarz  zajmuje się analizą stanu zdrowia i wyników badań celem wprowadzenia właściwej terapii wspomagającej na którą kieruje pacjenta kieruje dalej lub która może zostać ze wskazań lekarskich zastosowana w ośrodku . Metody leczenia nowotworów zależne są od stadium oraz rodzaju schorzenia. Specjalista może zdecydować się także na zastosowanie kuracji wspomagającej u pacjenta w trakcie lub już po leczeniu chemio lub radioterapii . Metody opierają się przede wszystkim na pobudzeniu naturalnych procesów odbudowy immunologicznej np. neutropenii  oraz uzupełnieniu niedoborów biochemicznych , które wystąpiły w trakcie powikłań po chemioterapii.

Leczenie wspomagające w onkologii to dziedzina , którą się zajmuje się Onkointegra . Należy podkreślić , że nie leczymy pacjentów metodami alternatywnymi do metod akademickich w onkologii a jedynie komplementarnymi i wspomagającymi pozwalającymi przejść trudny proces terapii onkologicznej.Terapia ma na celu przeciwdziałanie efektom ubocznym leczenia onkologicznego lub ich zmniejszenia.