Borelioza to jedna z chorób odkleszczowych, która ujawnia się w okresie od 2 tygodni do kilku miesięcy od momentu ukąszenia przez kleszcza. Choroba ta jest trudna do zdiagnozowania, gdyż towarzyszą jej zróżnicowane objawy, takie jak m.in. zapalenie stawów, zmęczenie, rumień wędrujący, zaburzenia wzroku i słuchu oraz zaburzenia kardiologiczne. Zdarza się, że nie wykryta borelioza często przechodzi w postać przewlekłą, a pacjenci leczeni są na inne choroby. W przypadku postaci przewlekłej, poza wyżej wymienionymi, pojawiają się również objawy neurologiczne, takie jak tiki mięśniowe, sztywność i bóle stawów. Osoba zarażona może mieć również problemy z mową i orientacją przestrzenną, a także doświadczyć paraliżu twarzy. Aby uniknąć błędnego rozpoznania i odbycia nieskutecznej terapii, należy korzystać z zaawansowanej diagnostyki.

Wczesne wykrycie wielu chorób daje największe szanse na szybkie i całkowite wyleczenie – zasada ta sprawdza się również w przypadku boreliozy. Przy podejrzeniu boreliozy wykonuje się profesjonalne testy, których dobór zależy od momentu ukąszenia.

Onkointegra nie zajmujemy się diagnostyką boreliozy, lecz jeśli wykonane w specjalistycznych placówkach wyniki testów okażą się pozytywne, zapraszamy do naszego ośrodka, gdzie zaproponujemy leczenie wspomagające w boreliozie.

HIPERTERMIA OGÓLNOUSTROJOWA W BORELIOZIE

Jeśli chodzi o leczenie boreliozy, metody konwencjonalne obejmują głównie antybiotykoterapię, która jest skuteczna jedynie w przypadku szybkiego wykrycia choroby. W postaci przewlekłej boreliozy krętki bakterii Borrelia burgdorferi znajdują się w centrum komórek, co oznacza, że antybiotyki nie są w stanie do nich dotrzeć. Antybiotykoterapia jest również nieskuteczna w przypadku, gdy bakterie występują w postaci przetrwalnikowej, czyli cyst. Ratunkiem dla chorych jest jednak innowacyjna metoda lecznicza zwana hipertermią, dzięki której możliwe jest zaleczenie boreliozy aby pozbyć się objawów związanych z bólem mięśni i stawów w przebiegu tej choroby. Bakterie Borrelia burgdorferi wykazują wrażliwość na wysoką temperaturę, dlatego kontrolowane podniesienie temperatury ciała do 40 C pozwala na ich całkowite obumarcie. Cechą szczególną tej choroby jest brak występowania gorączki, a nawet temperatura ciała niższa niż prawidłowa. Oznacza to, że system immunologiczny chorego jest znacznie osłabiony i nie potrafi poradzić sobie z bakterią przy pomocy gorączki, która jest naturalnym systemem obronnym układu odpornościowego. W związku z tym, dzięki możliwościom, jakie daje hipertermia, jesteśmy w stanie wywołać „sztuczną gorączkę”Zabieg trwa ok. 2-3 godzin i musi być powtórzony co najmniej dwukrotnie w odstępach tygodniowych.