Arteterapia jest interdyscyplinarną formą leczenia. Łączy elementy psychologii głębi, pedagogiki i poglądy antropozoiczne. Jej podstawowe założenie to umożliwienie wypowiedzenia się przez chorych ludzi poprzez kształty, bez słów. Przy pomocy doświadczonego terapeuty można wizualizować i przepracować swoje odczucia, lęki lub kryzysy psychiczne, posługując się kolorami, formami i innymi środkami.

Arteterapia pomaga przy:

⇒ depresji

⇒ demencji

⇒ nowotworach

⇒ zaburzeniach lękowych

⇒ chorobach psychosomatycznych

⇒ zmaganiu się z kryzysem psychicznym

Stosuje się tu elementy malarstwa, rysunku, projektów plastycznych i fotografii.

Terapeuci z tej dzieciny pracują zarówno stacjonarnie, jak i ambulatoryjnie. Mogą działać w szpitalach, klinikach jednego dnia i hospicjach, ale również w domach starców, centrach rehabilitacyjnych, grupach samopomocy lub w prywatnych gabinetach.

Zabiegi mają formę pracy grupowej, rzadziej stosuje się terapię indywidualną. Terapeuci wywodzą się z zawodów związanych z psychologią, pedagogiką, sztuką lub działalnością socjalną. Są oprócz tego dodatkowo kształceni. Zadaniem arteterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w procesie tworzenia, dawanie mu nowych propozycji, zachęcanie i – w roli kompetentnego partnera- przekazywanie nowych impulsów do działania. Wspólna praca daje możliwość komunikacji. A podczas kreatywnej pracy prowadzi się rozmowy terapeutyczne, które często skutkują możliwością tworzenia strategii rozwiązywania problemów.

Arteterapia może pomóc w:

⇒ przyspieszeniu procesu leczenia

⇒ odkryciu radości życia

⇒ lepszego radzenia sobie z chorobą

⇒ dostrzeżenia własnej osobowości i polepszeniu relacji z otoczeniem

Terapia polepsza jakość życia chorych na demencję

W ostatnich latach arteterapię oferuje się często w zakładach opiekuńczych dla chorych z demencją, ponieważ trafia ona do pacjentów przede wszystkim na poziomie emocjonalnym. Użycie pędzla i farb umożliwia im wyrażenie uczuć i myśli, których nie potrafią już ubrać w słowa. Zdarza się przy tym nierzadko, że podczas malowania wracają wspomnienia z dawnego życia. Wtedy pacjenci, którzy zwykle się wcale nie odzywają, opowiadają o wcześniejszym malowaniu, o rodzinie, przyjaciołach. Arteterapia doprowadza do tego, ze ludzie z demencją zostają wyciągnięci ze swojej samotni i ich postrzeganie samego siebie zostaje poszerzone. I co jest zadziwiające- nawet osoby z ciężką demencją rozpoznają swoje obrazy, nawet jeżeli tworzyły je w ciągu wielu godzin terapii.

Malowanie pomaga zwalczyć strach przed rakiem piersi

Zdiagnozowany rak piersi jest zawsze ogromnym obciążeniem psychicznym dla dotkniętych nim kobiet. W Szpitalu Uniwersyteckim Jeffersona w Filadelfii naukowcom udało się udowodnić, że dzięki terapii rzeczywiści dochodzi do zmian aktywności mózgu i że zmniejsza się poziom lęku oraz stresu.

18 pacjentek cierpiących na raka piersi, które otrzymały diagnozę od sześciu miesięcy do trzech lat wcześniej, wzieło udział w trwającym osiem tygodni arteterapii. Tak samo liczna grupa kontrolna przechodziła w tym czasie program edukacyjny. Okazało się, że w grupie „artystycznej” u uczestniczek, dzięki terapii, zaszły pozytywne zmiany w tych obszarach mózgu, które są odpowiedzialne za strach, stres i emocje i u tych pań poziom lęku był wyraźnie mniejszy.

Nie trzeba być utalentowanym

Większość pacjentów nie miała w ręce pędzla lub ołówka od czasów szkolnych. Dlatego wielu z nich na początku ma zahamowania i obawy, że ich obraz może zostać wyśmiany. Ale tu nie chodzi o talent artystyczny, ale o proces wewnętrzny, który ma się ujawnić i pokazać dzięki kreatywnemu działaniu. Niestety arteterapia nie jest refundowana.

Arteterapia, czyli leczenie sztuką.