Hipertermię stosuje się jako leczenie wspomagające mające na celu wzmocnienie skuteczności chemioterapii bądź radioterapii, jeśli chodzi o leczenie raka piersi. Po pierwsze hipertermia aktywuje immunologiczne mechanizmy zwalczające komórki rakowe, po drugie poprawia krążenie krwi w tkankach guza, a to ma pozytywny wpływ na proces leczenia.

Zastosowanie hipertermii jest szczególnie wskazane w przypadku raka piersi. W przypadku tego typu nowotworu występuje zjawisko „uśpionych komórek nowotworowych”, do których dzięki zabiegom hipertermii docieramy skuteczniej niż przy standardowych metodach leczenia.

Rodzaje hipertermii, które mogą wspomagać leczenie raka piersi:

  • Hipertermia miejscowa – napromieniowanie krótkofalowe o głębokości do 20 cm. Ten rodzaj hipertermii zalecany jest w przypadku nowotworów zlokalizowanych pod skórą lub przerzutów, np. w przerzutach do węzłów chłonnych lub wątroby.
  • Hipertermia ogólnoustrojowa – czyli podniesienie temperatury całego ciała do ok. 40°C. Leczenie zalecane szczególnie u pacjentek z przerzutami do wielu obszarów ciała.

W latach 90-tych zostały opublikowane badania, które wykazały, że leczenie raka piersi radioterapią wspomaganą hipertermią jest skuteczniejsze niż sama radioterapia.

Jednym z przykładów jest zastosowanie hipertermii miejscowej połączonej z chemioterapią, a następnie w skojarzeniu z napromieniowaniem przy leczeniu raka zapalnego piersi. Pacjentka chorująca na raka zapalnego piersi została poddana leczeniu za pomocą hipertermii skojarzonej z chemioterapią. Po krótkim czasie stwierdzono całkowitą remisję. Po pojawieniu się wznowy pacjentka była leczona tym razem hipertermią skojarzona z radioterapią. W tym przypadku uzyskano całkowitą remisję.

Zastosowanie hipertermii jako leczenie uzupełniające w raku piersi przynosi imponującą poprawę wyników leczenia. Trudniej jest oczekiwać podobnych rezultatów w przypadku stosowania samej tylko chemioterapii lub napromieniania.

Zaletą stosowania hipertermii w czasie chemioterapii jest ograniczenie skutków ubocznych, jak choćby utraty włosów. Cytostatyki, które są skojarzone z hipertermią mogą być stosowane w bardziej umiarkowanych dawkach, a co za tym idzie redukuje niepożądane działania uboczne.

Badania oraz wieloletnie doświadczenie pokazuje, że leczenie raka piersi metodą konwencjonalną w połączeniu z hipertermią jest skuteczną terapią. Przynosi zadziwiające rezultaty szczególnie w bardzo zaawansowanym stadium choroby.

LECZENIE RAKA PIERSI – HIPERTERMIA