Zanieczyszczenie organizmu toksynami to przyczyna powstawania wielu chorób m.in. nowotworów. Dostarczenie tlenu do organizmu pozwala zaopatrzyć komórki rakowe w tlen, co prowadzi do zahamowania odróżnicowania się komórek, prowadzącego do powstania nowotworu. Tlen pomaga w oczyszczaniu oraz odtruwaniu organizmu. Tlenoterapia nie jest w Onkointegrze stosowana w profilaktyce a jedynie przy problemach dotlenienia w pierwotnych nowotworach płuc lub przerzutach innych nowotworów do płuc, które powodują u pacjentów nasiloną duszność.

Do tlenoterapi kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji lekarskiej, czas zabiegu wynosi maksymalnie 30 minut. Tlenoterapia stosowana jest w naszym ośrodku jako standardowe postępowanie w hipertermii ogólnoustrojowej oraz w przypadku leczenia nowotworów płuc gdzie następuje spadek saturacji. W Onkointegrze jest to terapia dodatkowa dla pacjentów z rakiem płuca , którzy nie mają dostępu do koncentratora tlenu w wymagają polepszenia natlenienia organizm.

Korzyści stosowania tlenoterapii:

→ zwiększa dotlenienie organizmu i przyspiesza zachodzące w nim reakcje biochemiczne 

→ oczyszcza organizmu z toksyn

→ zwiększa wydolność fizyczną oraz psychiczną Pacjenta

→ stymuluje organizm do szybszej regeneracji w stanie fizjologicznym jak i chorobie nowotworowej