KURKUMINA – jeden z najsilniejszych naturalnych środków przeciwnowotworowych. Jest wykorzystywana w leczeniu pacjentów stawiających na naturalne metody leczenia raka.

Jej aktywnym składnikiem jest curcuminoid, który hamuje selektywnie substancję Cyclin D która jest odpowiedzialna za wzrost komórek nowotworowych. Według wielu badań i dowodów naukowych posiada ona niesamowite właściwości terapeutyczne zarówno w przypadku chorób przewlekłych jak i chorób nowotworowych. Opublikowane w 2011 r badania w magazynie „Procedings of the National Academy of Sciences” potwierdziły, że 25% przypadków wszystkich nowotworów wywołanych jest przez stan zapalny. Kurkumina przede wszystkim wygasza stany zapalne toczące się w organizmie, które prowadzą do rozwoju chorób nowotworowych. Badania z 2011r opublikowane przez naukowców z Uniwersytetu w Teksasie pokazały, że kurkumina w swoim selektywnym mechanizmie działania, wyszukuje jedynie komórki nowotworowe i poprzez blokowanie ich syntezy DNA powoduje ich samozniszczenie. Ten mechanizm działania sprawia, że kurkumina w przeciwieństwie do chemioterapeutyków omija komórki zdrowe i w związku z tym, w terapii nie daje praktycznie żadnych efektów ubocznych. Według Julie Ryan, specjalistki zajmującej się nowotworami na Uniwersytecie w Rochester Medical Center w Nowym Jorku dowody na temat aktywności biologicznej kurkuminy są prawdziwe i niesamowite. Zmodyfikowana forma kurkuminy podawanej dożylnie, wchodzi w interakcje z białkami ostrej fazy i dlatego działa terapeutycznie w wielu schorzeniach. Wykorzystywana jest w integracyjnym leczeniu raka, czyli leczeniu polegającym na połączeniu metod konwencjonalnych (chemioterapia, radioterapia) i terapii wspomagających, takich jak naturalne metody leczenia raka.

Jest polecana w schorzeniach przewlekłych i nowotworach, ponieważ

→ Działa antynowotworowo

→ Hamuje powstawanie przerzutów nowotworowych

→ Hamuje angiogenezę w nowotworach

→ Hamuje agregację płytek a tym samym zakrzepicę towarzyszącą nowotworom

→ Uwrażliwia na chemio i radioterapię poprzez swoje działanie synergistyczne

→ Jest silnym immunostymulatorem

→ Działanie neuroprotekcyjnie  

→ Działa przeciwzapalnie

→ Obniża poziom cholesterolu

→ Zwiększa wydzielanie żółci

→ Przyspiesza gojenie się ran

→ Chroni przed uszkodzeniem wątroby

→ Chroni przed zaćmą

→ Chroni przed toksycznością płucną leków nowotworowych i zwłóknieniami płuc

→ Hamuje stwardnienie rozsiane

→ Hamuje replikację HIV

→ Zapobiega zawałowi serca- działanie kardioprotekcyjne

Wykazano, że kurkumina ma zastosowanie w wielu chorobach nowotworowych: 

→ Rak prostaty

→ Rak piersi

→ Rak jajnika

→ Rak jelita grubego

→ Rak trzustki

→ Rak jelita cienkiego

→ Glejak wielopostaciowy

→ Nowotwory głowy i szyi

→ Rak płuca

→ Mięsak

→ Białaczka

→ Rak tarczycy

→ Nowotwory skóry


Terapia skojarzona z chemioterapią:

Fotowrażliwość na działanie licznych cytostatyków, szczególnie w zakresie ultrafioletu, przykłady:

→ Paklitaksel

→ Cisplatyna

→ Gemcytabina

→ Mitoksantron

Możliwość skojarzenia z innymi lekami chemioterapeutycznymi (wg  przeprowadzonych badań)

Przykłady synergicznych chemioterapii konwencjonalnych:

→ Taksany

→ Gemcytabina

→ 5-fluorouracyl

→ Temodal

→ Herceptyna

Brak synergii:

→ Irynotekan

→ Cyklofosfamid


Raport z przeprowadzonych badań:

Przedmiotem analizy była reakcja na terapię kurkuminą stosowaną w 10 ośrodkach leczenia nowotworów w Niemczech.

Każdego roku ok. 900 pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem było leczonych dożylnie preparatami kurkuminy.

Skojarzenie kurkuminy z odpowiednią chemioterapią (protokoły komplementarne) stosowane jest obecnie w wielu krajach Europy Zachodniej i na świecie.

W wynikach badań zaobserwowano częściową reakcję i ustabilizowanie choroby nowotworowej u 69,3 % pacjentów w okresie obserwacji wynoszącej jeden rok.

Kurkumina to dobry kandydat do wykorzystania w ramach terapii przeciwnowotworowej, jeśli chodzi o naturalne metody leczenia raka.

Sugeruje się, że kurkumina może być najważniejszym partnerem konwencjonalnego leczenia przeciwnowotworowego

Terapie dożylne w ramach badań prowadzonych nad pozytywnym wpływem kurkuminy, stosowanej  samodzielnie lub w skojarzeniu z chemioterapią przedstawiły bardzo obiecujące wyniki.