Systematyczne wykonywanie badań laboratoryjnych krwi pozwala Pacjentowi kontrolować swój stan zdrowia. Profilaktyczne badania krwi należy wykonać raz w roku. Dostarczone wyniki badań są pomocne przy diagnozie pacjenta, pozwalają także lekarzowi monitorować postępy leczenia.Proszę zawsze przed zgłoszeniem się na konsultację wykonać badania podstawowe proponowane na naszej stronie lub zabrać ze sobą badania aktualne z dokumentacji medycznej pobytu szpitalnego jeśli wykonane zostały maksymalnie 10dni przed planowaną konsultacją z lekarzem.