RZS to autoimmunologiczna, przewlekła choroba tkanki łącznej o charakterze zapalnym. Najbardziej charakterystycznym jej objawem jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów. Nieleczona choroba prowadzi do zniszczenia stawów i niesprawności, a także do uszkodzenia wielu narządów.

Do objawów RZS należą:

 • obrzęk stawu i jego okolicy
 • sztywność poranna (zwykle trwająca około godziny)
 • bolesność stawów podczas ucisku
 • bóle mięśni
 • stan podgorączkowy
 • uczucie zmęczenia

Przyczyny RZS

Istotą choroby jest czynnik zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Nieznany czynnik stymuluję błonę maziową wyścielającą staw do odpowiedzi zapalnej, co prowadzi do niszczenia przylegających struktur (chrząstki, kości, więzadeł, ścięgien).

Współistnieje wiele czynników powodujących rozwój choroby, m.in.;

 • zaburzenia immunologiczne– biorą udział w zapoczątkowaniu i podtrzymywaniu rozwoju choroby ze szczególną rola limfocytów T. Defekt układu odpornościowego prowadzi do błędnego rozpoznania własnych tkanek jako „wroga” i produkowanie autoprzeciwciał mających na celu ich niszczenie.
 • przebyta infekcja wirusowa– przekłada się na pobudzeniu układu immunologicznego w odpowiedzi na zakażenie, co u osób predysponowanych do RZS może wywołać reakcję autoimmunologiczną, skierowaną przeciwko strukturom stawowym.
 • stres/palenie papierosów– u niektórych pacjentów choroba rozpoczyna się po przeżyciu silnego stresu, ryzyko zachorowania zwiększa się również u osób palących

Rozpoznanie

Lekarz rozpoznaje reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie współistniejących charakterystycznych objawów z wynikami badań laboratoryjnych i obrazowych.

Badania laboratoryjne służące do rozpoznania RZS:

 • RF (czynnik reumatoidalny) stwierdza się u 70-80 % chorych
 • Anty-CCP (przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi)- ich zaleta jest to, że występują niemal wyłącznie w RZS

 • podwyższone wskaźniki zapalne np. OB, CRP

Leczenie integracyjne reumatoidalnego zapalenia stawów

W naszym ośrodku dobieramy leczenie w sposób indywidualny do stanu zdrowia pacjenta oraz etapu choroby.

W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów stosujemy hipertermię oraz witaminoterapię.

Reumatoidalne zapalenie stawów- Integracyjne leczenie