Każdy człowiek jest wyjątkowy, dlatego jego leczenie powinno być spersonalizowane

W monitorowaniu i leczeniu nowotworów oraz ocenie chemiowrażliwości  polecamy naszym pacjentom badanie maintrac(poziom krążących komórek nowotworowych) i steamtrac(poziom komórek nowotworowych macierzystych odpowiedzialnych za powstawanie przerzutów)

Maintrac jako badanie możemy zastosować między innymi do  monitorowania i  leczenia raka piersi, jelita grubego . Możemy też je wykorzystać do analizy wrażliwości komórek raka nowotworowych na chemioterapeutyki proponowane przez lekarza w chemioterapii lub substancje naturalne jak witamina C czy kurkumina,

Maintrac® to badanie krwi, które wykrywa komórki nowotworowe uwolnione przez guz i krążące w krwioobiegu (często opisywane jako płynna biopsja).

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za progresję choroby nowotworowej.

Po określeniu liczby komórek maintrac lekarz może monitorować przebieg choroby i efekty leczenia np. chemią. Może też oszacować czy i , w jakim stopniu leczenie onkologiczne zakończyło się sukcesem. Wynik zawiera ilość komórek nowotworowych żywych i martwych. Dzięki analizie zmiany ilości komórek możemy ocenić postęp leczenia.

Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Maintrac to metoda bardziej innowacyjna niż inne monitory skuteczności terapii przeciwnowotworowej.

Wykrywanie CETCs polega na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi. Metoda oznaczająca ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) jest wysoce powtarzalna, akredytowana, zbadania i  zwalidowana zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań wielokrotnie publikowano w międzynarodowych czasopismach branżowych i naukowych.

maintrac możemy sprawdzić reakcję na różne środki terapeutyczne, ponieważ dynamika liczby komórek silnie koreluje ze wzrostem nowotworu i rozwojem przerzutów.

Guzy składają się z różnorodnych populacji komórek. Chemioterapia, może zatem być nieskuteczna we wszystkich rodzajach leczenia nowotworów. Prawdopodobieństwo przerzutów znacząco wzrasta na wskutek wzrostu liczby komórek, które uwalnia sam nowotwór do krwi pacjenta. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować i scharakteryzować ilościowo komórki nowotworowe pacjenta oraz zastosować terapię spersonalizowaną.

Chemiowrażliwość

Zastosowanie CTCs jako tzw. płynnej biopsji umożliwia  bezinwazyjne sprawdzenie chemowrażliwości w dowolnym czasie trwania choroby.

Krążące komórki nowotworowe inkubuje się i traktuje chemioterapeutykiem w odpowiednim stężeniu oceniając efekt

 Jakie informacje dla Pacjenta i lekarza wnosi badanie?

 1. Sprawdzalność efektu terapii onkologicznej: Za pomocą tej metody monitorowania wykrywa się, czy w organizmie pacjenta zmniejszyła się ilość krążących komórek nowotworowych czyli ocenia się skuteczność terapii onkologicznej.
 2. Dostosować do stadium choroby pacjenta leczenie wspomagające w onkologii zwłaszcza  gdy pojawiają się już przerzuty: można sprawdzić i zastosować metody naturalne leczenia na zalecane leki, które lepiej oddziałują bądź nie na komórki nowotworowe pacjenta.
  Podczas przeprowadzania terapii chorób nowotworowych należy dokładnie analizować ich przebieg i zastanowić się, czy standardowa terapia jest wystarczająca.  Poniższy diagram ukazuje etapy leczenia nowotworu: wykrycie, operacja, badanie komórek nowotworowych, obserwacja pacjenta przy powrocie do zdrowia. Na każdym z tych etapów możliwe jest zastosowanie Metody Maintrac w celu określenia skuteczności przeprowadzanego leczenia. Wykres uwzględnia momenty w trakcie trwania terapii, w których liczba komórek nowotworowych zwiększa się, co oznacza, że należy zmienić terapię na inną.Badania przeprowadza się na każdym etapie choroby  tzn. od postawienia diagnozy, poprzez operację chemio lub radioterapię aż poprzez okres rekonwalescencji po leczeniu. Test odpowiada też częściowo na pytanie – czy prowadzone leczenie jest wystarczające dla pacjenta i czy nie należy poczynić niezbędnych kroków aby je spersonalizować.

Dr.med. Ulrich Pachmann założył laboratorium w Bayeruth w Niemczech w 1996 roku i od tego czasu jest jego kierownikiem. Badania zlecają poradnie, szpitale i pacjenci indywidualni, a dr. Pachmann poprzez swoja wiedze i wieloletnie doświadczenie skutecznie pomaga w leczeniu chorób zakrzepowo-zatorowych i chorób nowotworowych

Labratorium dr. Pachmanna oferuje Państwu najwyższej jakości testy liczenia krążących komórek nowotworowych i ich wrażliwości na chemioterapeutyki. Badania te wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Wysoka jakości badań potwierdzana jest m.in. regularnie uzyskiwanymi pozytywnymi wynikami certyfikatów jakości DAkkS oraz ISO 15189.

Laboratorium współpracuje z lekarzami z całego świata m. innymi z USA, Kanady, Australii, Japonii i całej Europy w tym Polski.

Płynna biopsja

Jednym ze sposobów znalezienia źródła problemów zdrowotnych Pacjentów onkologicznych jest dla nas diagnostyka onkologiczna. Stanowi ona podstawę do przygotowania spersonalizowanych protokołów medycznych.

Ściśle współpracujemy z najnowocześniejszymi laboratoriami onkologicznymi w Unii Europejskiej. Nasze testy opierają się na płynnej biopsji tj. nieinwazyjnym zabiegu polegającym na pobraniu krwi od Pacjenta.

Zalety płynnej biopsji:

 • wyniki testów są dostępne w 7-10 dni,
 • nie wymaga zabiegu chirurgicznego,
 • jest bezbolesna,
 • umożliwia poszukiwanie krążących komórek nowotworowych we krwi,
 • ma zastosowanie nawet na bardzo wczesnym etapie nowotworu (zanim wystąpi guz lity) a więc znacznie wcześniej niż mogą być wykorzystane badania PET lub MRI,
 • jest pomocna w przygotowaniu leczenia, monitorowaniu remisji lub progresji nowotworów.

Testy płynnej biopsji:

 • pokazują wczesne sygnały rozwijającej się choroby nowotworowej,
 • potwierdzają obecność komórek nowotworowych i pomagają je monitorować,
 • wskazują, które leki przeciwnowotworowe oraz substancje naturalne mogą mieć potencjalnie najlepsze działanie lecznicze,
 • weryfikują czy zastosowanie radioterapii będzie pomocne,
 • sygnalizują czy hipertermia zwiększy skuteczność leczenia.

Onkologiczne testy diagnostyczne proponowane dla pacjentów onkologicznych  przez RGCC w Szwajcarii

OnconomicsPlus: podaje informacje o skuteczności określonych leków (w tym cytostatyków) i naturalnych substancji na komórki nowotworowe.

Badanie opiera się na trzech metodach: bezpośrednim działaniu cytotoksycznym, stymulacji układu odpornościowego i zatrzymaniu wzrostu guza.

Wyniki testu są podstawą protokołu medycznego opartego o najsukteczniejsze leki i substancje naturalne.

Onconomics: prezentuje skuteczność określonych leków (w tym leków cytostatycznych) w leczeniu choroby nowotworowej.

Badanie wykonuje się wówczas gdy w leczeniu onkologicznym mają mieć zastosowanie tylko leki tj. nie brane są pod uwagę np. substancje naturalne.

OnconomicsExtract: prezentuje skuteczność oddziaływania substancji naturalnych i biologicznych na komórki nowotworowe.

Tworzy podstawę gotowego protokołu medycznego z najskuteczniejszymi substancjami naturalnymi.

ChemoSNiP: bada w jaki sposób Pacjent metabolizuje leki, w tym cytostatyki. Sprawdza czy Pacjent będzie miał dobrą, złą lub brak reakcji na lek.

Badanie wykonuje się, gdy Pacjent nie rozpoczął jeszcze chemioterapii a chciałby wcześniej sprawdzić jej potencjalną skuteczność.

aCGH: badanie genetyczne wykonywane w celu identyfikacji pierwotnego źródła pochodzenia guza.

Onkologiczne testy kontrolne

Testy kontrolne wykonujemy w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego.

OncoCount: zlicza krążące komórki nowotworowe i ich stężenie.

Stosowany aby sprawdzić ewentualną regresję choroby nowotworowej lub skuteczność leczenia.

OncoTrace: namierza guz oraz identyfikuje jego pochodzenie, sprawdza obecność krążących komórek nowotworowych, ich stężenie i ekspresję specyficznych antygenów (immunofenotypowanie).

Stosowany, aby sprawdzić ewentualny nawrót lub pogorszenie choroby nowotworowej.

OncoTrail: bada określony typ złośliwości nowotworu, takich jak np. rak piersi, rak prostaty, mięsak, itp.

Stosowany dla sprawdzenia ewentualnego nawrotu złośliwego.

MetaStat: bada, które tkanki i narządy są najbardziej narażone na przerzuty oraz przewiduje możliwość tych przerzutów do określonych organów.

Immune-Frame: dostarcza informacji na temat odporności komórkowej, kacheksji i obecności komórek dendrytycznych.

Stosowany do zbadania układu odpornościowego Pacjenta i sprawdzenia możliwości zastosowania Terapii Komórkami Dendrytycznymi.