Artykuły o Amigdalinie:

Firmy farmaceutyczne korumpują lekarzy:

Film omawiający tematykę Amigdaliny:

Film – Alternatywna terapia leczenia raka, B17 – GE Griffin?:

Inne filmy poruszające temat Amigdaliny:

Filmy poruszające temat koncernów farmaceutycznych:

Publikacje i filmy dotyczące witaminy B17