W terapii peptydowej podajemy enzymy grasicze, by wzmocnić funkcjonowanie układu odpornościowego. Pomaga to pacjentom szybciej wrócić do siebie po chemioterapii oraz radioterapii, a dodatkowo chroni ich przed infekcjami, które mogą się pojawić na skutek osłabienia organizmu. Leczenie to wspomaga działanie pozostałych terapii nowotworowych które oferujemy. 

Terapia peptydowa jest jedną z  podstawowych terapii wchodzących w skład spersonalizowanego planu leczenia w ośrodku Onkointegra.

O tym, które terapie będą zastosowane decyduje lekarz po zapoznaniu się z historią medyczną pacjenta. Program leczenia jest układany na podstawie indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Nasze doświadczenie oraz badania naukowe potwierdzają, że metody leczenia, które stosujemy wykazują wysoką skuteczność w atakowaniu oraz niszczeniu komórek nowotworowych.

Terapia peptydowa w połączeniu z pozostałymi terapiami prowadzonymi w naszym ośrodku jest przygotowana specjalnie z myślą o: 

⇒ pacjentach, którzy są w trakcie leczenia konwencjonalnego, takiego jak chemioterapia czy radioterapia. Zastosowanie odpowiednich terapii pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia i znacznie ogranicza skutki uboczne. Leczenie ukierunkowane jest na polepszenie pracy narządów wewnętrznych oraz wzmocnienie układu immunologicznego.

⇒ pacjentach, którzy nie chcą lub nie mogą poddać się konwencjonalnemu leczeniu raka.

⇒ pacjentach przygotowujących się do rozpoczęcia leczenia konwencjonalnego, terapia ma na celu przygotowanie układu immunologicznego oraz najważniejszych organów pacjenta na chemioterapię i radioterapię.

⇒ pacjentach którzy chcą uwolnić się od uciążliwych i bolesnych efektów ubocznych leczenia nowotworowego dla osób w remisji. Terapia skupia się na regeneracji uszkodzonego układu odpornościowego oraz osłabionych organów wewnętrznych.Terapia  pozwala na odzyskanie zdrowia oraz zminimalizowanie ryzyka nawrotu raka.