Artesunian jest pochodną artemizyny z bylicy rocznej (Artemisia annua ).Jego działanie przeciwnowotworowe  wykryto przypadkowo podając go pacjentce chorej na malarię ze zdiagnozowanym rakiem piersi. Zaobserwowano cofnięcie się choroby do całkowitej remisji. Działanie artesunianu wynika ze specjalnej struktury molekularnej , która  w obecności wysoko stężonych jonow żelaza w komórce rozpada się na tzw. wolne rodniki. Są one wyjątkowo agresywne i uszkadzają komórki nowotworowe , nieodwracalnie niszcząc uszkodzone lub zdegenerowane DNA zaatakowanych komórek.  Artesunat to substancja wchodząca w reakcję chemiczną z molekułami żelaza znajdującymi się w lizosomach, które są strukturami komórek. Artesunat powoduje zjawisko apoptozy (programowanej śmierci komórek) w komórkach nowotworowych. Wysoce reaktywne wolne rodniki, które powstają na skutek działania tej substancji niszczą struktury komórek rakowych takich jak mitochondria, odpowiedzialne za produkcję energii niezbędnej do ich życia.

Ze względu na szybki wzrost, lizosomy komórek rakowych mają znacznie wyższą zawartość żelaza, niż ma to miejsce w przypadku zdrowych komórek. Z tego powodu zdrowe komórki nie zostają dotknięte działaniem Artesunianu podczas gdy komórki rakowe umierają.

Artesunat doskonale uzupełnia konwencjonalne metody leczenia onkologicznego, nie tylko dlatego, że atakuje i niszczy komórki rakowe, ale również zapobiega powstawaniu nowych naczyń krwionośnych w obrębie nowotworu. Źle ukrwione komórki rakowe stają się bardziej wrażliwe na chemio i radioterapię.

Przed kwalifikacją do terapii wspomagającej artesunatem konieczne jest wykonanie poziomu żelaza we krwi.

O tym, które terapie będą zastosowane u danego pacjenta decydują lekarz po zapoznaniu się z historią medyczną pacjenta i wynikami badań biochemicznych. Program leczenia jest układany na podstawie indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.


Nasze doświadczenie oraz badania naukowe potwierdzają, że metody leczenia, które stosujemy wykazują wysoką skuteczność w atakowaniu oraz niszczeniu komórek nowotworowych.