Zwiększona podatność na infekcje jest oznaką osłabionego układu odpornościowego, którego zadaniem jest rozpoznanie i walka z zagrożeniem infekcyjnym. Mała odporność na choroby sezonowe to niektóre z jej objawów, widoczne zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Aby zmniejszyć częstotliwość zapadania na choroby i ograniczyć wiążące się z nimi powikłania, należy regularnie dbać o prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. W tym celu warto stosować preparaty odbudowujące lub mobilizujące komórki tego układu. Są to grasiczozależne krwinki białe (limfocyty T),które bronią nas przed infekcjami.

Prawidłowo działający układ immunologiczny rozpoznaje w organizmie wszystko co jest „obce”, a toleruje to co jest „własne”.

Funkcjonowanie komórek odpornościowych zależy od aktywności grasicy, a jak wiemy wraz z wiekiem i wpływem czynników zewnętrznych dochodzi do stopniowego jej zanikania. Wraz ze spadkiem poziomu hormonów grasicznych wzrasta częstotliwość występowania chorób autoimmunologicznych, infekcyjnych i nowotworowych, We wszystkich z nich grasicozależna odporność jest zatem bardzo ważna. Jeśli ulega ona osłabieniu- ryzyko tych chorób wzrasta.

Obserwacje kliniczne wskazują, że u zdrowych ludzi nie dochodzi do wystąpienia takich chorób autoimmunologicznych jak toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane ponieważ mają sprawny grasiczozależny system odporności.

Jak wiadomo następstwem niedoboru immunologicznego są nie tylko choroby infekcyjne, ale i nowotworowe. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, ale sprawny układ odpornościowy jest jednym z ważniejszych mechanizmów chroniących organizm przed nowotworem. Podawanie preparatów grasiczopodobnych może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby po usunięciu guza drogą radioterapii, chemioterapii czy chirurgiczną.

Wzmacnianie układu immunologicznego, nie ma skutków ubocznych, a daje efekt zmniejszający podatność na rozmaite infekcje. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania,które pokazały że stosując przy szczepieniach przeciwgrypowych, zwłaszcza u starszych ludzi, tymozynę, czyli wyizolowany hormon grasiczny, zwiększamy poziom przeciwciał przeciw wirusowi grypy.

Preparaty grasiczopochodne dają możliwość uzupełnienia niedoborów wynikających z zaniku gruczołu grasicy, a przez to są cennym wsparciem dla odbudowy i wzmacniania naszego układu odpornościowego,przyczyniając się do zmniejszenia podatności na infekcje, choroby autoimmunologiczne i nowotworowe.

Oczywiście istnieją także mocniejsze, farmakologiczne metody zmniejszania ewentualnych reakcji auto-agresyjnych- w postaci leków immunosupresyjnych. Takie leczenie ma jednak wiele działań ubocznych-same sterydy mają blisko sto potencjalnych negatywnych oddziaływań , zwłaszcza przy przewlekłym stosowaniu. Dlatego oprócz leków immunosupresyjnych leczących skutki, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać leki wpływające na przyczyny autoagresji.

Należy pamiętać, że dbanie o prawidłową sprawność układu immunologicznego zawczasu może ustrzec nas nie tylko przed drobnymi infekcjami, efektami ubocznymi poszczególnych terapii,ale też poważniejszymi chorobami- takimi jak nowotwory.

Nowotwory grasicy należą do dość rzadkich typów zmian nowotworowych, często okazują się jednak groźne, ze względu na dość późne ich rozpoznanie i mało charakterystyczne objawy- w postaci duszności, problemów z oddychaniem i ucisku w klatce piersiowej ,które często kojarzone są z astmą czy reakcjami alergicznymi

Podobnie jak w przypadku większości innych nowotworów,głównymi metodami leczenia są radio i chemioterapia oraz operacyjne usuwanie chorej tkanki , a rokowania zależne są przede wszystkim od szybkości podjęcia odpowiedniego leczenia. Niezwykle ważne jest więc nie lekceważenie niepokojących symptomów i, szczególnie w przypadku podwyższonego ryzyka rozwoju nowotworu (obciążenia genetyczne, czy przebyta wcześniej choroba nowotworowa), regularne uczęszczanie na wizyty kontrolne.

Istnieje kilka rodzajów nowotworu złośliwego grasicy. Należą do nich między innymi grasiczak i rak grasicy. Są to dość rzadko występujące nowotwory i powstają podczas nieprawidłowego podziału komórek w grasicy.

Grasiczak

Komórki grasiczaka przypominają prawidłowe komórki grasicy. Rozwijają się powoli i rzadko rozprzestrzeniają poza grasicę. Natomiast komórki raka grasicy bardzo różnią się od normalnych komórek ,szybko rosną i często powodują przerzuty. Ten typ nowotworu znacznie trudniej wyleczyć niż grasiczaka. Osoby z grasiczakiem często cierpią również na choroby autoimmunologiczne.

Należą do nich:

  • miastenia
  • zapalenie wielomięśniowe
  • toczeń rumieniowaty
  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • zapalenie tarczycy
Grasica-ważny gruczoł w organizmie człowieka