Ozon jest trzyatomową cząsteczką tlenu. Ma bardzo silne właściwości utleniające. Jest  gazem nietrwałym, szybko ulegającym rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. Do celów medycznych wytwarza się go z tlenu, w wyniku wyładowań elektrycznych.

Ozon ma szerokie zastosowanie w medycynie ze względu na:

→ silne działanie bakterio-, grzybo- i pierwotniakobójcze,

→ utleniająco-katalityczne działanie w  stosunku do krwi i tkanek.

Ozon  stosowany jest przy:

→ owrzodzeniach

→ oparzeniach

→ odleżynach

→ trudno gojących się ranach

→ dodawany do krwi, zmienia jej właściwości i poprawia mikrokrążenie

→ podany w odpowiednich dawkach aktywuje system immunologiczny, co ma szczególne zastosowanie przy nowotworach

Metody aplikacji ozonu mogą odbywać się przez:

→ autohemotransfuzje

→ iniekcje z gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej

→ suche kąpiele w mieszaninie tlenowo-ozonowej

→ ozonowanie płynów infuzyjnych do kroplówek i drenaży

→ ozonowanie wody destylowanej do natryskiwania na zmiany chorobowe (spray ozonowy)

→ podawanie mieszaniny tlenowo-ozonowej do jam ciała

Działanie ozonu:

→ bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze, wirusostatyczne

→ poprawa mikrokrążenia i utlenowania tkanek

→ leczenie ran

→ aktywacja metabolizmu czerwonych krwinek

→ aktywacja komórek układu odpornościowego

→ aktywacja antyoksydantów

Ozonoterapia stosowana jest w:

→ dermatologii i medycynie estetycznej

→ ginekologii

→ okulistyce

→ chirurgii

→ neurochirurgii i ortopedii

→ urologii

→ stomatologii

→ onkologii