Borelioza to jedna z chorób odkleszczowych, która ujawnia się w okresie od 2 tygodni do kilku miesięcy od momentu ukąszenia przez kleszcza. Choroba ta jest trudna do zdiagnozowania, gdyż towarzyszą jej zróżnicowane objawy, takie jak m.in. zapalenie stawów, zmęczenie, rumień wędrujący, zaburzenia wzroku i słuchu oraz zaburzenia kardiologiczne. Zdarza się, że niewykryta borelioza przechodzi w postać przewlekłą, a pacjenci leczeni są na inne choroby. Aby tego uniknąć, należy korzystać z zaawansowanej diagnostyki, a następnie podjąć leczenie metodami oferowanymi przez nasze Centrum Hipertermii, Medycyny Komplementarnej i Promocji Zdrowia.

Leczenie zdiagnozowanej boreliozy

Wczesne wykrycie wielu chorób daje największe szanse na szybkie i całkowite wyleczenie – zasada ta sprawdza się również w przypadku boreliozy. Przy podejrzeniu boreliozy wykonuje się profesjonalne testy, których dobór zależy od momentu ukąszenia. Jeśli kleszcz nadal tkwi w ciele lub został usunięty, lecz zachowany, można przekazać go do badania na nosicielstwo boreliozy. Inne rodzaje testów wykorzystywane są do diagnostyki boreliozy do 2 tygodni od ukąszenia, a także po 2 tygodniach od ukąszenia. Nie zajmujemy się diagnostyką boreliozy, lecz jeśli wykonane w specjalistycznych placówkach wyniki testów okażą się pozytywne, zapraszamy do naszego Centrum, gdzie zaproponujemy leczenie boreliozy terapią dożylną immunologiczną, witaminą C lub hipertermią.

Leczenie boreliozy hipertermią

Metody konwencjonalne w leczeniu boreliozy obejmują głównie antybiotykoterapię, która jest skuteczna jedynie w przypadku szybkiego wykrycia choroby. W postaci przewlekłej boreliozy krętki bakterii Borrelia burgdorferi znajdują się w centrum komórek, co oznacza, że antybiotyki nie są w stanie do nich dotrzeć. Ratunkiem dla chorych jest jednak innowacyjna metoda lecznicza zwana hipertermią, dzięki której możliwe jest całkowite wyleczenie boreliozy. Bakterie Borrelia burgdorferi wykazują wrażliwość na wysoką temperaturę, dlatego kontrolowane podniesienie temperatury ciała do 41,6°C pozwala na ich całkowite obumarcie. Cechą szczególną tej choroby jest brak występowania gorączki, a nawet temperatura ciała niższa niż prawidłowa. Oznacza to, że system immunologiczny chorego jest znacznie osłabiony i nie potrafi poradzić sobie z bakterią przy pomocy gorączki, która jest naturalnym systemem obronnym układu odpornościowego. W związku z tym, dzięki możliwościom, jakie daje hipertermia, jesteśmy w stanie wywołać „sztuczną gorączkę”, tym samym powodując wyleczenie pacjenta. Zabieg trwa ok. 2-3 godzin i musi być powtórzony co najmniej dwukrotnie.